top of page

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU UE

 

Projektu pt. “Heliotile - pokrycie dachowe zintegrowane z ogniwami fotowoltaicznymi” o numerze POPW.01.01.02-28-0002/22 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Projekt ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu Heliotile, które umożliwi pozyskiwanie energii elektrycznej z pokrycia dachowego zapewniając przy tym estetykę budynku. Rozwiązanie Heliotile to system dachowy zintegrowany z ogniwami fotowoltaicznymi.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 

1) Opracowanie projektu pilotażowej linii produkcyjnej modułów Heliotile

 

2) Stworzenie i uruchomienie linii produkcyjnej

 

3) Wytworzenie pierwszej serii produktu

 

4) Działania promocyjne i sprzedażowe – wprowadzenie produktu na rynek

 

Efekty projektu: opracowanie pilotażowej linii produkcyjnej o zdolności 1,2MW/rok przygotowanie i uruchomienie procesu produkcyjnego skuteczne wdrożenie do sprzedaży opracowanego produktu na rynku krajowym i zagranicznym w celu osiągnięcia założonych celów sprzedażowych

Wartość projektu:

1 408 383,00 zł

Dofinansowanie z UE:

998 771,25 zł

bottom of page